Anunț pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad organizează în perioada 04.09 – 04.12.2020, Concursul local de proiecte de tineret 2020.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Arad www.djstarad.ro  sau de la adresa de mail [email protected]. Anunțul a fost publicat și în Monitorul Oficial, partea a VI-a.

Detaliile suplimentare se găsesc AICI.

ANUNȚ CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad organizează în perioada 02.04- 05.11.2018, Concursul local de proiecte de tineret 2018.
Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la viața societății cu următoarele priorități:
-Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri;
-Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene;
-Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale;
-Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs);
-Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; -Susținerea diversității culturaleși a accesului la cultură;
-Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.
Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 32.125 lei.
Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legiinr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filial în județul Arad.
Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar nu pentru aceeași prioritate.
Perioade:
-depunerea dosarului de concurs:16.04- 03.05.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Arad, str. Lucian Blaga nr.20 sau prin poștă (nu se vor lua înconsiderare dosarele sosite la sediul DJST Arad, prin poștă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul DJSTArad după data de 03.05.2018, ora 16:00 );
-etapa de verificare a conformității administrative: 04-07.05.2018;
-afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative: 07.05.2018;
-depunerea completărilor: 08-14.05.2018;
-verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;
– afișareare zultatelor finale ale etapei de verificare a conformității administrative: 16.05.2018;
-etapa de verificare a eligibilității: 17-18.05.2018;
-afișarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilității: 18.05.2018;
-depunerea contestațiilor pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 21-22.05.2018;
-analiza contestațiilor depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 23-25.05.2018;
-afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 29.05.2018;
-etapa de evaluare tehnică și financiară: 30.05-05.06. 2018;
-afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară: 05.06.2018;
-depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 06-07.06.2018;
-analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 08-12.06.2018;
-afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară și a rezultatelor finale: 13.06.2018.
Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018.
Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail [email protected]
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusive metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Arad www.djstarad.ro sau de la adresa de e-mail [email protected]

METODOLOGIE pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești

Ordin pentru aprobarea Metodologiei

Ordin nr.224 din 19 martie 2018