Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad (D.J.S.T.) este organizată în baza HG 776/2010.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret ARAD a preluat personalul,  activitatea, patrimoniul și bugetul Direcției pentru Sport a Județului Arad și al Direcției pentru Tineret a Județului Arad, care s-au desființat, conform prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport.

Directia Județeană pentru Sport și Tineret Arad asigură implementarea la nivel județean a strategiei și politicilor Guvernului în domeniile sportului și tineretului și îndeplinește următoarele atribuții specifice:

1. asigură punerea în aplicare la nivelul județului a strategiei și programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniile sportului și tineretului;

2. utilizeaza centrele de agrement pentru tineret in scopul desfășurării de activități recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii și tineret;

3. urmareste aplicarea și controlul respectării actelor normative din domeniile sportului și tineretului;

4. colaborează cu celelalte instituții deconcentrate, cu organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;

5. organizează și desfășoară acțiuni de și pentru tineret, acțiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne și internationale, sportive și de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;

6. elaborează calendarul anual de acțiuni de sport și tineret proprii și în parteneriat și îl supun aprobării conducerii Ministerului Tineretului și Sportului;

7. actionează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Ministerul Tineretului şi Sportului și din alte fonduri, precum și pentru modernizarea și optimizarea serviciilor pentru sport și tineret;

8. asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe și proiecte de și pentru tineret, precum și pentru sport de către instituții publice locale;

9. colaborează, cooperează și dezvoltă parteneriate cu persoane fizice și juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului și tineretului;

10. organizează, participă, monitorizează și evalueaza acțiunile în domeniile sportului și tineretului;

11. organizează baza de date cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret din județ;

12. organizează tabere tematice, activități de recreere, seminarii, cursuri pentru educația nonformală pentru tineri și studenți;

13. organizează și implementează programe cu caracter social pentru copii și tineri, cu precădere pentru cei defavorizați;

14. propun Ministerului Tineretului și Sportului înființarea sau desființarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităților de informare și consiliere pentru tineret;

15. finanțează unele programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad îndeplinește și atribuțiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Tineretului și Sportului și prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.